Vergi No:Etimesgut V.D.:92 50 45 93 67
 e-posta: veta.bilgi@gmail.com

GSM: 0544 211 10 04   Faks: 0312 211 10 04

Banka Hesap Bilgileri:
VETA D Veteriner Tarım Danışmanlık Eğt.Müh.Ltd.Şti.
TC Ziraat Bankası 0898-Gazimahallesi/Ankara Şubesi
Şube Kod:0898  Hesap No:63 95 36 24 5001
İBAN: TR86 000 100 0898 63 95 36 24 5001

Sürekli Veteriner Hekimliği eğitimi pek çok gelişmiş ülkede birer mesleki zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde ise 2006 yılında Türk Veteriner Hekimleri Birliği Uygulama Yönetmeliğinde VETSEG-Veteriner Hekimliği Sürekli Eğitim ve Gelişimi başlığıyla bir bölüm olarak şekillendirilmiş ve mevzuatı oluşturulmuştur. Aynı yıl, yönetmelikle birlikte TVHB Olağanüstü Büyük Kongresinde 6343 Sayılı Yasa değişiklik önerisi kabul edilerek mesleki zorunluluk olması öngörülmüş olmasına rağmen, Kongre kararının yasalaşması hala sağlanamamıştır.

Mezuniyet sonrası eğitim, lisans döneminde elde edilen bilgi ve mesleki becerilerin korunması ve yeni bilimsel gelişmeler, tedavi yöntemleri, cihaz ve teknikler konusunda hekimlerin bilgilerinin güncellenmesinde önemli bir araçtır. Sürekli veteriner hekimlik eğitimi ‘yasal zorunluluk’ olmasa da sektördeki baş döndürücü gelişmeler nedeniyle pek çok veteriner hekim için ‘mesleki gereklilik’ haline gelmiştir.

Veteriner Hekimlerin fakülte yıllarında henüz gündemde olmayan tedavi seçenekleri bugün artık yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu konudaki bilgi ve deneyim açığının giderilmesinde sürekli eğitimin ve bu konuda hizmet veren kurumların önemi büyüktür. Pandemi nedeniyle oluşan boşlukta uzaktan eğitim mezunları için önemli bilgi eksiği oluşturmuştur.

Bununla birlikte Veteriner Sağlık alanında çalışan yardımcı personele yönelik sunduğumuz eğitimlerin sonucu, özel veteriner hizmetlerinin kalitesinde artışa önemli katkı olarak yansımaktadır.

VETSEM, VETA D Eğitim Tescilli Markasıdır.

VETSEM / Veteriner Hekimliği Sürekli Eğitim Merkezi, VETA D Eğitim tescilli Markasıdır. VETA D Veteriner Tarım Danışmanlık Eğitim Mühendislik Ltd.Şti. temel faaliyet konularının başında meslek içi eğitim hizmetleri sağlamak üzere 2013 yılında kurulmuştur. VETA D Eğitim, Eğitim teknoloji ve gerekliliklerinin öngördüğü optimal eğitim etkinliği sağlayacak şekilde oluşturduğu kendine özgün formatıyla 2013 Ekim tarihinden başlayarak 2022-23 eğitm sezonu sonu itibarı ile 357 meslek içi eğitim gerçekleştirmiştir. Bu eğitimlere ikibinbeşyüzün üzerinde farklı kişi 6.000 den fazla katılım sağlamıştır.

VETA D Eğitim, Mayıs 2017 tarihinde 100.eğitimi gerçekleşirken VETSEM Marka Tescili sağlanmıştır. VETA D Eğitimleri bu tarihten itibaren VETSEM Tescilli Markası ile sürdürülmektedir.

Ne Yapıyoruz!

"Bastığın Yeri Görebildiğin Kadar Geleceğe Güvenle Bakabilirsin"

VETSEM olarak yaptığımız iş, bilgiye ilgi ve ihtiyaç duyan, bilginin farkındalığına sahip olan Veteriner Hekimler ile konularında bir adım önde bilgi sahibi akademisyen ve konu uzmanlarını buluşturmak. Bunu yaparken de eğitim ve bilgi teknolojilerinin gerektirdiği kural ve formatlar ile bilgi ve beceri transferinin etkin ve sürdürülebilir olmasını sağlamak temel yaklaşımımız. 

Uygulayıcıların ihtiyacı, beklenti ve tercihleri çeşitli yöntemlerle belirlenerek konu seçimi ve eğitim içerikleri hazırlanmakta ve etkin şekilde sunulmaktadır.  

 1. Eğitimler, özelliğine göre değişen sınırlı sayıda katılımcı ile yapılmaktadır.
 2. Programlarda, eğitimin etkinliği önceliktir.
 3. Eğitimler;Teorik, grup uygulamalı, bireysel uygulamalı şeklinde olmaktadır.
 4. Bireysel uygulamalı eğitimlerde, her katılımcı eğitim kapsamındaki uygulamaları yapmak durumundadır.

  ABONE Katılım

  Veteriner Hekimler İçin, Veteriner Hekimlerle Birlikte... 

  VETSEM eğitimlerinin katılımcıları, programların oluşmasında etkin pay sahibidirler. Sürdürülebilir bir meslek içi eğitim ortak hedefiyle azami düzeyde fayda sağlanmaktadır. VETSEM katılımcıları, kısa sürede gelişen arkadaş ortamı ile bir taraftan dikey bilgi ve beceri transferini sağlarken, kendi aralarındaki değerlendirme ve bilgi alışverişiyle de etkin bir sinerji oluştururlar.

  VETSEM Eğitimlerine düzenli katılım sağlayanlar için "ABONELİK" sistemi ile önemli avantajlar sağlanmaktadır. Bir yıl içerisinde beş eğitimden fazla katılım düşünenler için abonelik avantajlarından yararlanma önerilir.

  Bir teorik eğitim ücreti ödenerek abone katılımcı statüsü sağlanmaktadır. İlk katıldığı eğitimden itibaren bir yıl süreyle tüm eğitimlere ABONE tarifesi üzerinden katılırlar. Katıldıkları toplam eğitim sayısına göre bir sonraki dönemde Gümüş, Altın ve Platin Abonelik kazanırlar.

  Toplam 10 eğitime katılmış olanlar, Gümüş Abone olarak abone ücretini 1/3 indirimli olarak ödeyerek Aboneliklerini yenileyebilirler. Toplamda 15 Eğitime katılmış olanlar ise Altın Abone olarak 2/3 indirimli abone ücreti öderken 20 Eğitime katılanlar herhangi bir abone ücreti ödemeden tüm eğitimlere PLATİN ABONE olarak katılırlar.

  Bir eğitim sezonu içerisinde yukarıda belirtilen sayılarda katılım sağlayanlar, bir üst grup hakkını kazanırlar. Örneğin katıldığı ilk yılda 10 eğitime katılan bir Veteriner Hekim, takip eden yıl için doğrudan ALTIN ABONE statüsü kazanır. Bu sayısı 15 oldu ise PLATİN ABONE olarak katılımlarını abone ücreti ödemeden sürdürebilir.

  Buna karşılık bir yıl en az üç eğitime katılmayanlar ise ara verdikleri her yıl için bir alt grup üzerinden aboneliklerini sürdürebilirler.

  Aynı klinikten farklı çalışanlar ise KLİNİK ABONE  sisteminden yararlanabilirler. Klinik olarak abone olunduğunda, sadece bir abonelik ücreti ödenerek klinikte yasal olarak çalışan tüm Veteriner Hekim ve yardımcı personel, KLİNİK ABONE tarifesi üzerinden katılım sağlayabilirler. Bireysel Abone tarifesi ile Klinik Abone tarifesindeki indirimler farklı düzeydedir. 

  Grup halindeki beş kişiden fazla katılımlarda ise  katılımcı sayısına göre klinik abone veya bireysel abone tarifesi uygulanabilir.

  VETSEM Eğitimlerimizin Türk Veteriner Hekimliğinde kalitenin yükselmesine ve mesleki kariyerinize katkı sağlamasını umar, daha iyiye ulaşma yönünde öneri ve talepleriniz bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dr.Mustafa ALTUNTAŞ, Uzman Veteriner Hekim,Genel Koordinatör