Kedi ve Köpeklerin Üriner Sistem Hastalıkları, Prof.Dr.Mahmut OK

 

Kedi ve Köpeklerin Üriner Sistem Hastalıkları

Prof. Dr. Mahmut OK

13 Kasım 2021 Cumartesi, ANKARA

(Önceki Eğitim ;9 Nisan 2017, 11 Ocak 2020 Ankara)

Program:

9:00-9:30 Karşılama, kayıt.

Üst üriner sistem hastalıkları

·         Akut ve kronik renal yetmezlik

·         Pyelonefritis

·         Glomerular hastalıklar

·         Nefrotik sendrom

Alt üriner sistem hastalıkları

·         İdrar kese hastalıkları (Sistitis, FLUT)

·         Ürolithiazis

·         Üretral hastalıklar

Prostat hastalıkları

·         Prostatitis

·         Prostat hiperplazisi

·         Prostat tümörü

Hastalıklara tanısal yaklaşımlar

Hastalıklara tedavisel yaklaşımlar

16:30-17:00 Tartışma ve Genel Değerlendirme

Katılımcı Sayısı:10-25 kişi

Kayıt:

Veteriner Hekim         : 495TL, (E.Ö:480TL), Abone: 395 TL,(E.Ö.385 TL)

2021 Mezunu/Öğrenci : 395TL, (E.Ö:385TL),  Abone:340 TL, (E.Ö:330 TL)

Klinik Abone              : 430TL , (E.Ö:420 TL)  

*Erken Ödeme (E.Ö) İndirimi:3 Kasım 2021Çarşamba günü 17:00 ye kadar yapılan ödemeler için geçerlidir.

Ücrete Dahil:

  • Eğitim

  • izleyici notları

  • Sürekli ve sınırsız çay kahve, su

  • Ara ikramlar,

  • Öğle yemeği

  • Sertifika

Kayıt: Eğitim Kayıt Formu için tıklayınız.
Yer:Kahya Otel,

Yeşilırmak Cad. No:14 Demirtepe, 06570 Demirtepe Kartepe/Ankara Telefon(0312) 229 29 77